Μήλο Granny Smith

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Χιλή, Νότια Αφρική, Ισπανία, Ιταλία

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ιανουάριος- Δεκέμβριος

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ / BRANDS