Αχλάδι Packhams

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Νότια Αφρική, Χιλή, Αργεντινή

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ιανουάριος- Δεκέμβριος

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ / BRANDS